شناسه : 36551674
قابل توجه والدین یزدی؛


رئیس کمیته جوانان هیات فوتبال استان با انتشار لیستی اعلام کرد تا تاریخ 04/03/1398 تنها 6 مدرسه فوتبال و 2 مدرسه فوتسال موفق به اخذ مجوز فعالیت برای سال 1398 شده اند.

به گزارش یزدرسا، مهراب یزدی رئیس کمیته جوانان هیات فوتبال استان با انتشار لیستی اعلام کرد تا تاریخ 04/03/1398 تنها 6 مدرسه فوتبال و 2 مدرسه فوتسال موفق به اخذ مجوز فعالیت برای سال 1398 شده اند.

براساس این لیست مدرسه فوتبال یاران اشکذر، مدرسه فوتبال میثاق، مدرسه فوتبال و فوتسال کاپیتان، مدرسه فوتبال سپاهان، مدرسه فوتبال جام جم، مدرسه فوتسال نود اسپورت و مدرسه فوتبال موعود مجوز فعالیت دارند.

بنا به اعلام روابط عمومی هیات فوتبال استان یزد خانواده ها فرزندان خود را تنها در مدارس فوتبال و فوتسال معتبر ثبت نام کنند و قبل از ثبت نام در مدارس فوتبال از این هیات استعلام بگیرند.

درصورت اضافه شدن مدرسه فوتبال یا فوتسالی به مدارس مجوزدار، لیست منتشر شده به روزرسانی خواهد شد.

والدین می توانند قبل از ثبت نام با تماس به شماره  ۳۷۲۰۸۴۳۴ و استعلام گرفتن از کمیته جوانان هیات فوتبال استان از صلاحیت مدرسه فوتبال مدنظر مطلع شوند.
آدرس کوتاه :