شناسه : 35881688

تهدیدات خشکسالی های متوالی برای مهمترین قطب دامداری یزد


شرایط سخت اقلیمی و خشکسالی حاکم بر مراتع منجر به کاهش تولید علوفه و در نتیجه کاهش دام و میزان تولید در میبد و بالطبع ایجاد مشکلات مالی و معیشتی برای دامداران شده است.

به گزارش یزدرسا، شهرستان میبد با وسعتی برابر 5084 کیلومتر مربع با جمعیتی نزدیک بر 100 هزار نفر پرجمعیت ترین شهرستان بعد از شهرستان یزد می باشد که در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری دارای مراتعی با وسعت حدود 438 هزار هکتار با 135 سامانه عرفی در قالب مراتع تابستان و زمستانه و با وجود بیش از 40 هزار راس دام در دو بخش ندوشن و بفروئیه مهمترین قطب دامداری استان محسوب می شود که با وجود آمدن شرایط سخت اقلیمی و خشکسالی حاکم در چند سال گذشته مراتع منجر به کاهش تولید علوفه و در نتیجه کاهش دام و میزان تولید در سطح منطقه و بالطبع مشکلات مالی و معیشتی برای دامداران بوجود آمده است.

با وجود این شرایط و از طرفی تغییر رژیم بارندگی و کم شدن نزولات آسمانی در فصل زمستان و افزایش میزان بارش در بهار بصورت رگباری و بوجود آمدن سیل و خسارات ناشی از آن در منطقه و چند سال گذشته  مشکلات متعددی برای بهره برداران ایجاد کرده است.

عباس دهقاني در خصوص تمهیدات اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان ميبد جهت مقابله و کاهش مشکلات ایجاد شده، بیان داشت: با توجه به شرایط حاکم بر منطقه و مشکلات دامداران لازم بود تدابیری در راستای افزایش پوشش گیاهی و بهبود وضعیت معیشتی بهره برداران انجام گیرد که با پیگیری های صورت گرفته امسال اعتبار قابل توجهی بالغ بر 3 میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در بخش ندوشن در قالب حوزه آبخیز نیوک تخصیص داده شد که در قالب هفت قرار داد در سه بخش آبخیزداری، مرتع، آموزش و ترویج و مشارکت مردمی منعقد و در حال اجرا می باشد.

وی افزود: در بخش آبخیزداری قرارداد مطالعات تفصیلی و اجرایی آبخیزداری و تدوین سند راهبردی حوزه آبخیز ندوشن منعقد شده که قرار است با هماهنگی با جوامع محلی و تشکیل جلسه با دستگاههای مرتبط و بررسی نیازها و مطالعه حوزه آبخیز تدوین و سند راهبردی مدیریت جامع به منظور برنامه ریزی و تهیه طرح های جامع اجرایی فعالیت های منابع طبیعی و آبخیزداری در جهت حفظ، حمایت، احیاء و توسعه بهره برداری اصولی از منابع طبیعی انجام گیرد.

رئيس منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان ميبد با اشاره به اجرای سیل بند حفاظتی روستای صدرآباد ندوشن جهت منظور جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی روستا اظهار داشت: مرمت و تکمیل پروژه های حوزه  نیوک ندوشن شامل افزایش ذخیره و اصلاح گوراب ندوشن، مرمت بند خاکی تلخستان، احداث بند سنگ سیمانی اردوگاه بنستان و احداث بخش سیلاب نیوک ندوشن در حال اجرا می باشد. در این راستا به منظور کنترل سیل حوزه آبخیز نیوک و جلوگیری از خطرات ناشی از سیل برای تاسیسات پایین دست شهر میبد و افزایش نفوذ پذیری و تقویت پوشش گیاهی پروژه بخش سیلاب صورت پذیرفت.

دهقانی در خصوص اقدامات صورت گرفته در بخش مرتع ابراز داشت: اجرای عملیات بیومکانیک در قالب عملیات اجرایی کنتور فارو بذر پاشی، کپه کاری، چاله فلسی، حفاظت و قرق حدود 2 هزار و 300 هکتار از مراتع شهرستان در حال انجام می باشد که با اجرای عملیات فوق باعث  افزایش نفوذ پذیری خاک و جلوگیری از رواناب و تقویت درصد پوشش گیاهی منطقه خواهد شد.

وی در ادامه اذعان داشت: اجرای عملیات مکانیکی در قالب احداث 13 دستگاه آب انبار، 15 باب آبشخور به منظور تامین آب شرب و پراکنش مناسب دام در سطح مراتع و جلوگیری از چرای مفرط در نقاط خاصی از مراتع در پی خواهد داشت.

رئيس منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان ميبد در پایان با اشاره به انعقاد قراردادی جهت آموزش و ترویج و مشارکت مردمی در منطقه تصریح داشت: قرار دادی با موضوع ظرفیت سازی و توانمند سازی حوزه آبخیز ندوشن با هدف تشکیل جلسات با جوامع محلی، نهادها، تشکل ها، تعاونی ها و بهره بردان منابع طبیعی و تدوین برنامه های عملیاتی و ظرفیت سازی و توانمند سازی فعالیت های اجرایی در بهبود معیشتی بهره برداران تنظیم شده که در این راستا چندین جلسه با جوامع محلی، دامداران و مسئولین شهرستان برگزار و ارانه راهکارها و ایده ها در زمینه دانش بومی و بیان چالش ها و انتظارات مردم از منابع طبیعی صورت پذیرفته است که در نهایت می توان این ایده ها و روش ها را به برنامه عملیاتی و مدیریت جامع در سطح کل تبدیل کرد.

انتهای پیام/
آدرس کوتاه :