شناسه : 38280427
فیلم؛

تهیه جهیزیه برای زوج نیازمند توسط خیرین گروههای جهادی بسیج خواهران خاتم


خیرین گروههای جهادی خاتم برای زوج جوانی که قادر به تهیه جهیزیه نبودند، 17قلم اساسی زندگی به مبلغ 300میلیون ریال تهیه و به آنها اهدا کردند.Loading the player...

آدرس کوتاه :