سرویس عکس سرویس عکس

تودیع و معارفه فرمانده سپاه الغدیر استان یزد به روایت تصویر