شناسه : 38255257
كارشناس مسئول پیشگیری از معلولیت های بهزیستی یزد:

توقف بینایی سنجی در مناطق قرمز و نارنجی استان یزد


ابوطالب دخت گفت: در مناطق قرمز و نارنجی از لحاظ شیوع کرونا معاینه ای انجام نمی شود اما امیدواریم تا پایان سال همه کودکان را غربالگری کنیم.

به گزارش یزدرسا، فاطمه ابوطالب دخت كارشناس مسئول پیشگیری از معلولیت های بهزیستی یزد در خصوص طرح غربالگری بینایی کودکان 3 تا 6 سال اظهار کرد: برخی خانواده ها وقتی عنوان 3 تا 6 سال به کار برده می شود فکر می کنند یک بار معاینه کودکاشان در سنین 3 تا 6 سال کافی است در صورتی که کودکان از سن3 تا 6 سال هر ساله نیازمند دریافت خدمات غربالگری بینایی هستند.

كارشناس مسئول پیشگیری از معلولیت های بهزیستی یزد با بیان اینکه با شیوع کرونا همه دغدغه ها این است که سلامت احاد جامعه حفظ شود و این ویروس منحوس همه برنامه های غربالگری بینایی را هم تحت شعاع قرار داد تصریح کرد: مطمئنا اگر این غربالگری متوقف شود 300کودک یزدی مبتلا به تنبلی چشم که باید شناسایی شوند از این غربالگری محروم می شوند که سازمان بهزیستی با تنظیم پروتکل بهداشتی دقیق ومنظم سعی کرده است تا حدامکان این طرح را به سرانجام برساند.

وی با بیان اینکه شیوه اجرای طرح غربالگری بینایی امسال به علت شیوع کرونا با سال های قبل متفاوت است عنوان کرد: سال های گذشته مهدهای کودک و مراکز بهداشت در کنار پایگاه های دائمی در این طرح همکاری می کردند که امسال این همکاری را نخواهند داشت.

ابوطالب دخت ابراز کرد: سال های گذشته بینایی سنجی با چارت و دستگاه صورت می گرفت اما امسال با 13دستگاهی که استان یزد در اختیار دارد معاینه چشم از فاصله یک متری انجام می شود.

وی در پایان تاکید کرد: در مناطق قرمز و نارنجی از لحاظ شیوع کرونا معاینه ای انجام نمی شود و تا منطقه به زرد یا سفید نرسد انجام معاینه ها امکان پدیر نیست اما امیدواریم تا پایان سال همه کودکان را غربالگری کنیم.

انتهای پیام/س*
آدرس کوتاه :