سرویس عکس سرویس عکس

تکریم و معارفه مدیران کل سازمان دامپزشکی استان یزد


به گزارش یزدرسا،‌پیش از ظهر امروز مراسم تکریم مدیر کل پیشین و معارفه مدیر کل جدید سازمان دامپزشکی استان یزد با حضور دکتر رفیعی پور رییس سازمان دامپززشکی کشور برگزار شد.