شناسه : 7120751
وضعیت دمایی 24 ساعت گذشته منتشر شد

جدول پیش بینی هواشناسی 72ساعت آینده استان یزد و شهرستان ها/ بافق گرمترین و طزرجان خنکترین شهر


سازمان هواشناسی استان یزد پیش بینی 72 ساعت آینده هوای استان ووضعیت دمایی 24 ساعت گذشته را اعلام کرد.

به گزارش یزد رسا، سازمان هواشناسی استان یزد پیش بینی 72 ساعت آینده هوای استان ووضعیت دمایی 24 ساعت گذشته را اعلام کرد

 بر اساس نقشه ها و تصاوير ماهواره هاي هواشناسي، پيش بينی هوای استان یزد عبارت است از:

بر اساس نقشه ها و تصاوير ماهواره هاي هواشناسي پيش بينی هوای استان :

 

24 ساعت اول، از ساعت 10 صبحیکشنبه مورخ  22/4/93 :

آسمان استان  صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، در بعدازظهر و اوایل شب با افزایش ابر و افزایش سرعت باد و در برخی نقاط گاهی با وزش باد شدید و احتمال گردوخاکپیش بینی می گردد

24 ساعت دوم، از ساعت 10 صبح دو­شنبه مورخ  23/4/93 :

آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، در بعدازظهر و اوایل شب با افزایش ابر  و افزایش سرعت باد و در برخی نقاط گاهی با وزش باد نسبتاً شدید و احتمال گردوخاکپیش بینی می شود.

24 ساعت سوم، از ساعت 10 صبحسه شنبه مورخ  24/4/93 :

آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، در بعدازظهر و اوایل شب با افزایش سرعت باد و در برخی نقاط گاهی با وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می شود.

 

پيش بيني 72 ساعته هواي استان به تفکيک نواحی

نواحی استان

یکشنبه مورخ 22/4/93

دو­شنبه مورخ 23/4/93

سه شنبه مورخ 24/4/93

شمال شرقي

 

در بعدازظهر و اوایل شب با افزایش ابر و افزایش سرعت باد و در برخی نقاط گاهی با وزش باد شدید و احتمال گردوخاک

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، در بعدازظهر و اوایل شب با افزایش ابر  و افزایش سرعت باد و در برخی نقاط گاهی با وزش باد نسبتاً شدید و احتمال گردوخاک

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، در بعدازظهر و اوایل شب با افزایش سرعت باد و در برخی نقاط گاهی با وزش باد نسبتاً شدید

جنوب شرقي

 

در بعدازظهر و اوایل شب با افزایش ابر و افزایش سرعت باد و در برخی نقاط گاهی با وزش باد شدید و احتمال گردوخاک

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، در بعدازظهر و اوایل شب با افزایش ابر  و افزایش سرعت باد و در برخی نقاط گاهی با وزش باد نسبتاً شدید و احتمال گردوخاک

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، در بعدازظهر و اوایل شب با افزایش سرعت باد و در برخی نقاط گاهی با وزش باد نسبتاً شدید

جنوب و غرب

 

در بعدازظهر و اوایل شب با افزایش ابر و افزایش سرعت باد و در برخی نقاط گاهی با وزش باد شدید

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، در بعدازظهر و اوایل شب با افزایش ابر  و افزایش سرعت باد و در برخی نقاط گاهی با وزش باد نسبتاً شدید

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، در بعدازظهر و اوایل شب با افزایش سرعت باد و در برخی نقاط گاهی با وزش باد نسبتاً شدید

ارتفاعات شيرکوه

در بعدازظهر و اوایل شب با افزایش ابر و افزایش سرعت باد و در برخی نقاط گاهی با وزش باد شدید

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، در بعدازظهر و اوایل شب با افزایش ابر  و افزایش سرعت باد و در برخی نقاط گاهی با وزش باد نسبتاً شدید

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، در بعدازظهر و اوایل شب با افزایش سرعت باد و در برخی نقاط گاهی با وزش باد نسبتاً شدید

مرکزي و شهرستان يزد

 

در بعدازظهر و اوایل شب با افزایش ابر و افزایش سرعت باد و در برخی نقاط گاهی با وزش باد شدید و احتمال گردوخاک

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، در بعدازظهر و اوایل شب با افزایش ابر  و افزایش سرعت باد و در برخی نقاط گاهی با وزش باد نسبتاً شدید و احتمال گردوخاک

صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، در بعدازظهر و اوایل شب با افزایش سرعت باد و در برخی نقاط گاهی با وزش باد نسبتاً شدید

پيش بينی دمايی شهر يزد

بيشينه دمای يزد

کمینه دمای يزد

بيشينه دمای يزد

کمینه دمای يزد

بيشينه دمای يزد

41

26

40

25

40

 

وضعيت دمايی استان يزد در 24 ساعت گذشته

 

ايستگاه

بيشينه روز  گذشته( C)

كمينه شب گذشته( C)

ايستگاه

بيشينه روز  گذشته( C)

كمينه شب گذشته( C)

بافق

45

25

بهاباد

39

23

اردکان

44

24

تفت

39

21

میبد

43

25

هرات

38

25

اشکذر

43

23

گاریز

35

24

عقدا

42

28

ندوشن

35

21

یزد

42

27

سبزدشت

35

20

چاه افضل

42

25

تنگ چنار

35

19

مروست

41

22

نصرآباد

33

18

ابرکوه

40

25

نیر

30

20

بهادران

40

22

ده بالا

30

17

رباط پشت بادام

39

28

بیداخوید

29

17

مهریز

39

27

طزرجان

29

14

خضرآباد

39

25

 

 

 

 

طی 24 ساعت گذشته از مناطقی که اطلاعات دريافت گرديده، در گرمترین ساعات، بیشینه دما از بافق به میزان 45 درجهسانتی­گراد و در خنک­ترین ساعات، کمینه دما از طزرجان به میزان 14 درجه سانتی­گراد گزارش شده است. 
آدرس کوتاه :