شناسه : 36528039
غذا را گران نخرید


بر اساس نرخنامه اعلامی اتحادیه چلوکباب و هتلدار یزد،‌آخرین قیمت انواع غذاها در کبابی‌ها،‌ رستوران‌ها و غذاپزی‌ها، جنبه رسمی به خود گرفت.

به گزارش یزدرسا، جدیدترین نرخ انواع غذا در کبابی‌ها،‌ رستوران‌ها و غذاپزی‌ها در یزد اعلام شد. بر اساس نرخنامه اعلامی اتحادیه چلوکباب و هتلدار یزد،‌ آخرین قیمت انواع غذاها در کبابی‌ها،‌ رستوران‌ها و غذاپزی‌ها، جنبه رسمی به خود گرفت.

دریافت فایل
آدرس کوتاه :