شناسه : 16764779
سکه‌ های‌ اهدایی‌ ترکان، توسط عوامل«پایش» پس داده‌ شد


بعد از خروج مهمان از استودیو ، جعبه زیر را به مهمان محترم دادم و گفتم روابط عمومی زیرمجموعه شما قبل از برنامه برای ما اینها رو فرستاده. جعبه را باز کرد، توش رو که دید، اول جاخورد.

به گزارش یزد رسا به نقل از جهان، سید امیر سیاح از عوامل برنامه پایش در صفحه شخصی خود نوشت:
"بعد از خروج مهمان از استودیو ، جعبه زیر را به مهمان محترم دادم و گفتم روابط عمومی زیرمجموعه شما قبل از برنامه برای ما اینها رو فرستاده.
جعبه را باز کرد، توش رو که دید، اول جاخورد. بعد خودش را جمع و جور کرد و پرسید یعنی این هدیه رو قبول نمی کنید؟!!
این بار من جاخوردم و محکم پاسخ دادم: توهین خیلی بزرگی بود به ما. به زیرمجموعه تون بفرمایید با رسانه ها اینطور رفتار نکنند.
گفت باشه. سکه ها رو گذاشت جیبش و رفت..."
 
آدرس کوتاه :