شناسه : 37722683
برای شکست کرونا همه به خط شدند؛


نجمه پاینده که خود در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا حضور دارد اعضای خانواده خود را نیز برای شکست این بیماری وارد میدان کرد.

به گزارش یزدرسا؛ این روزها که ویروس کرونا مردم را خانه نشین کرده هستند کسانی که برای کمک به بیماران و مدافعان سلامت که در خط مقدم مبارزه با این ویروس منحوس هستند به کمک آنها بیایند.

 نجمه پاینده کارشناس مسئول بهداشت محیط بیمارستان ولیعصر(عج) از پرستاران خط مقدم مبارزه با این بیماری است که در پشت صحنه برای غلبه برعلیه ویروس کرونا ضمن اینکه خودش در میدان مبارزه است اعضای خانواده خود را نیز برای تولید شیلد محافظتی که این روزها بسیار کارآمد پرستاران و بیماران است به خط کرده است.

وی افزود: اعضای خانواده من یک کارگاه تولیدی شیلد محافظتی که این روزها بسیار کارآمد و کمیاب برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در بین کادردرمانی بیمارستان است را ساخته و به صورت اهدایی به پرسنل کادر درمان بیمارستان تحویل داده اند.

کارشناس مسئول بهداشت محیط بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) بافق تصریح کرد: 170 عدد از این شیلد تهیه شده و در اختیار پرستاران و کادردرمان بیمارستان قرار گرفته و تعداد 100 شیلد دیگردر حال تهیه است و قصد داریم بعد از تحویل به کادر درمان بیمارستان به داروخانه ها نیز اهدا کنیم.

 


آدرس کوتاه :