سرویس عکس سرویس عکس

حال و هوای بافت تاریخی یزد پس از باران

حال و هوای بافت تاریخی یزد پس از بارانیزدرسا، پس از بارش باران در یزد، بافت تاریخی این شهر که پوشش خشتی دارد فضای معطری را بوجود آورده است و جاذبه بازدید و پرسه در کوچه های آشتی کنان را چندین برابر کرده است.