شناسه : 37656722


بعد از اینکه تلاش ضدانقلاب در بزرگنمایی حواشی مربوط به کرونا مانع از حضور مردم در انتخابات نشد اکنون شایعه قطع یارانه مردم در ١٠ اسفند در صورت عدم شرکت در انتخابات مجلس را مطرح کرده اند.

به گزارش یزدرسا، بعد از اینکه تلاش ضدانقلاب در بزرگنمایی حواشی مربوط به کرونا مانع از حضور مردم در انتخابات نشد اکنون شایعه قطع یارانه مردم در ١٠ اسفند در صورت عدم شرکت در انتخابات مجلس را مطرح کرده اند.

درواقع ضدانقلاب دو رویه را در قبل از انتخابات و در حین انتخابات پیش گرفت که هر دو این رویه ها شکست خورد. 
 
 
پیش از برگزاری انتخابات که مردم مهیای انتخاب کاندیداهای مورد نظر خود برای رای دهی بودند، ضدانقلاب سعی می کرد به هر ترفندی مردم را از پای صندوق های رای دور کند. حربه ترساندن مردم یکی از تاکتیک های سیاه تبلیغاتی برای جلوگیری از رای دهی مردم بود. از این جا بود که حتی پای بیماری کرونا هم به میان آمد. 
 
از سوی دیگر وقتی ضدانقلاب مشاهده کرد که مردم به مانند ادوار گذشته پای نظام آمدند و با رای دهی به کاندیداهای مورد نظرشان تنور انتخابات را گرم کرده اند، دروغ پردازی دیگری را به خیال خود برای بی اعتبار کردن مشارکت گسترده مردم انجام داد و سیاهی لشکر ضدانقلاب اعلام کرد اگر مردم رای داده اند به سبب قطع نشدن یارانه های معیشتی و ... بوده است.
 
توسل به اخبار دروغ یکی از سیاستهای اپوزیسیون در ایام انتخابات بوده است.
 
انتهای پیام/
داناآدرس کوتاه :