شناسه : 35483266
عضو شورای شهر یزد:


عضو شورای شهر یزد افزود: از نقاط قوت شهردار سابق اعتمادسازی بین شهرداری و مردم،اخلاق مداری و پاکدستی از مهمترین ویژگی های ایشان بود که برای شهردار آینده نیز این ویژگی ها را در نظر داریم.

محسن ابوترابی در مصاحبه با خبرنگار یزدرسا؛ در خصوص ویژگی های شهردار آینده گفت: یکی از مهمترین وظایف شورا انتخاب شهردار است که شورای پنجم با انتخاب جمالی نژاد قدم اول را به خوبی برداشت و حضور وی در یزد سبب بروز اتفاقات خوب در شهر یزد شد.

عضو شورای شهر یزد افزود: از نقاط قوت شهردار سابق اعتمادسازی بین شهرداری و مردم،اخلاق مداری و پاکدستی  از مهمترین ویژگی های ایشان بود که برای شهردار آینده نیز این ویژگی ها را در نظر داریم .

وی تصریح کرد: معتقدم اگر شهردار خود پاکدست باشد مجموعه تحت مدیریتش نیز پاکدست خواهد بود ضمن اینکه شهردار آینده باید دراخلاق مداری و تعامل با مردم نیز تلاش کند و شهردار آینده از هر نظر مورد تائید باشد.

ابوترابی با بیان اینکه اکثریت شورا روی جناب سید حسینی اتفاق نظر داشته اظهار داشت: البته دونفر در شورا با انتخاب ایشان مخالف بودیم واینکه فردی با قاطعیت اعلام کند من باید با تمامی آرا شهردار شوم جالب توجه بود.

عضوشورای شهر در خصوص گزینه های احتمالی شهرداری یزد ابراز داشت: بعد از سید حسینی جلسه ای در این خصوص نداشتیم هرچند به نظر می رسد برخی جلسات مخفی بین برخی اعضا وجود دارد و من نمی دانم در ذهن دوستان چه گزینه هایی مطرح است.

ابوترابی با بیان این مطلب که به نظر بنده شهردار آینده باید بومی باشد اذعان داشت: برای انتخاب شهردار باید به یک اجماع برسیم و در یزد مدیران خوبی داریم که  بر شهر احاطه داشته و می توانند شهرداری را به خوبی مدیریت کنند.

انتهای پیام/ح
آدرس کوتاه :