شناسه : 36575068
تصاویر/


مسئولین مختلف استان یزد نیز در کنار مردم در راهپیمایی ضدصهیونیستی و ضداستکباری روز قدس شرکت کردند.

به گزارش یزدرسا، همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز قدس، مسئولین مختلف استان یزد نیز در کنار مردم در راهپیمایی ضدصهیونیستی و ضداستکباری روز قدس شرکت کردند.

 
آدرس کوتاه :