شناسه : 38107559


مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد گفت: در استان ۴۷ هزار نیازمند در قالب ۲۵ هزار و ۱۲۷ خانوار از خدمات حمایتی کمیته امداد بهره‌مند هستند.

به گزارش یزدرسا؛ محمد شجاعان، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد با اشاره به اینکه ۴۷ هزار مددجو تحت حمایت کمیته امداد هستند، گفت: در سه ماهه نخست امسال تعداد مددجویان هفت و نیم درصد افزایش داشته است.

او افزود: از این تعداد هشت هزار و ۳۱۸ خانوار ساکن روستا و ۱۶ هزار و ۸۰۹خانوار تحت حمایت در مناطق شهری ساکن هستند.

شجاعان ادامه داد: هزار و ۳۳۳ خانوار تحت حمایت این نهاد دارای سرپرست زن خانوار هستند.

مدیر کل کمیته امداد استان گفت: شهرستان یزد با تعداد نه هزار و ۳۶۹ خانوار بیشترین تعداد مددجو و شهرستان بافق با تعداد ۸۰۹ خانوار کمترین تعداد مددجو را به خود اختصاص داده است.
آدرس کوتاه :