شناسه : 1760815
گزارش تصویری/


حضور پرشور مردم اشکذر در راهپیمایی 22 بهمن، حواشی جالبی را به همراه داشت که از قاب دوربین دور نماند.

به گزارش یزدرسا به نقل از نسیم صادق اشکذر، حضور پرشور مردم اشکذر در راهپیمایی 22 بهمن، حواشی جالبی را به همراه داشت که از لنز دوربین دور نماند.

آدرس کوتاه :