شناسه : 37807390


نبوی زاده سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر از آسیب به 60 هکتار از گلخانه های این شهرستان در اثر تگرگ خبر داد.

به گزارش یزدرسا، نبوی زاده سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر ضمن بازدید از مزارع و باغات خسارت دیده دهستان‌های مرکزی و کذاب گفت: در اثر بارندگی های روزهای گذشته که با تگرگ همراه بوده است خسارتی به مزارع و باغات شهرستان وارد آمده که طی ارزیابی اولیه توسط کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، خسارت ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی به مزارع این شهرستان در سطح ۲۷۵ هکتار و باغات شهرستان در سطح ۹۵۰ هکتار وارد شده و همچنین ۶۰ هکتار از گلخانه های این شهرستان دچار خسارت گردیده است.

نبوی زاده اظهار کرد: این برآوردها اولیه بوده و احتمال افزایش خسارت وارده در بررسی های نهایی وجود دارد.

وی گفت: طبق آمارها تنها درصد کمی از باغات و زراعت شهرستان بیمه هستند که این موضوع حمایت از کشاورزان در زمان وقوع حوادثی را سخت می کند.

سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اشکذر از کشاورزان شهرستان درخواست نمود  تا در سال جاری جهت بیمه نمودن محصولات کشاورزی خود برنامه ریزی جدی داشته باشند.

شهرستان اشکذر دارای سطح زیرکشت حدوداً  ۲۵۰۰ هکتار باغ ، ۲۰۰۰ هکتار زراعت و ۴۷۰ هکتار گلخانه می باشد.
آدرس کوتاه :