شناسه : 37010302
فرماندار اشكذر:


فرماندار اشكذر اذعان داشت: گفت: خواسته مردم مجومرد داشتن شهرداري است كه براي پيگيري خواسته خود عده اي از مردم مجومرد در مقابل استانداري يزد اعتصاب كرده بودند.

هادي هادي نسب در گفتگو با خبرنگار يزدرسا، در خصوص علت اعتراض مردم مجومرد گفت: خواسته مردم مجومرد داشتن شهرداري است كه براي پيگيري خواسته خود عده اي از مردم مجومرد در مقابل استانداري يزد اعتصاب كرده بودند.

وي اظهار داشت: اختلاف بين مردم مجومرد با اشكذر از قديم وجود داشته و سابقه نزديك به 50 ساله دارد كه پس ازاين كه به شهرستان تبديل شدند اين موضوع تلطيف شده بود؛ اما به گفته اهالي مجومرد پس از تغيير اسم شهرستان از صدوق به اشكذر در مقابل قول هايي به مردم مجومرد نيز داده شده است كه ايجاد شهرداري مستقل براي مجومرد يكي از اين قول ها بوده است كه البته هيچ سندي مبني بر اين گفته پيدا نكرده ايم.

فرماندار اشكذر اذعان داشت: نزديك به پنج سال است كه موضوع شهرداري مجومرد پيگيري مي شود اما تاكنون به نتيجه نرسيده است كه اكنون معترضين مجومردي مي گويند يا شهرداري به مجومرد داده شود و يا اين كه نام شهرستان به صدوق برگردد كه تصميم‌گيري در مورد هر دو اين خواسته ها در حوزه استان يزد نيست و بايد در تهران در مورد آن تصميم گيري شود.

هادي‌نسب اظهار داشت: كل جمعيت شهرستان اشكذر 20 هزار نفر است كه 11 هزار نفر در اشكذر و 7 هزار نفر در مجومرد و 2 هزار نفر نيز در فيروزآباد زندگي مي كنند كه كليه خدمات شهرداري توسط شهرداري اشكذر انجام مي شود.

انتهابي پيام/ق

 
آدرس کوتاه :