شناسه : 36256995
عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد:


عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد در واکنش به خبر خواهر خواندگی یزد و بم گفت: در سفر بنده و تعدادی از اعضای شورای شهر به بم تنها مقدمات خواهر خواندگی شهر تاریخی بم و شهر تاریخی یزد برای مذاکره در این زمینه فراهم شده است.

به گزارش یزدرسا، ونوس عامری در واکنش به خبر خواهر خواندگی یزد و بم که چند روز قبل در رسانه ها منتشر شد گفت: در سفر بنده و تعدادی از اعضای شورای شهر به بم تنها مقدمات خواهر خواندگی شهر تاریخی بم و شهر تاریخی یزد برای مذاکره در این زمینه فراهم شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد افزود: خواهر خواندگی بین دو شهر باید حتما به تصویب شورا برسد و امیدواریم این روند هر چه زودتر طی شده وبرای اولین بار دو شهر از یک کشور با یکدیگر خواهر خوانده شوند.

یزدآوا/

انتهای پیام/ح
آدرس کوتاه :