شناسه : 1374854
برای دومین بار در اشکذر اتفاق افتاد!


ساعت سه بامداد روز جمعه 27 دی، در محله شهرک عمار اشکذر خودروی سمند شخصی مقابل درب منزلش به دست افراد نا مشخص به آتش کشیده شد.

به گزارش خبرنگار یزد رسا از اشکذر، دو روز پیش یک دستگاه خوروی سمند در مقابل درب منزل صاحبش به آتش کشیده شد.

ساعت سه بامداد روز جمعه ۲۷ دی، در محله شهرک عمار اشکذر خودروی سمند شخصی، مقابل درب منزلش به دست افراد نا مشخص به آتش کشیده شد.

طبق شواهد به دست آمده هنوز علت وقوع این حادثه مشخص نیست.

گفتنی است در سال گذشته نیز حادثه ای به شکل مشابه در خیابان طالقانی اشکذر روی داده بود که در آن اتفاق یک خودوری پراید به آتش کشیده شده بود.

البته چند روز بعد از ماجرا عوامل آتش سوزی دستگیر شدند.

آدرس کوتاه :