شناسه : 36497148


اخبار غیر رسمی از قطعی شدن انتخاب داور نظری اردبیلی به عنوان شهردار یزد خبر می دهد!

به گزارش یزدرسا؛ اخبار غیر رسمی از قطعی شدن انتخاب داور نظری اردبیلی به عنوان شهردار یزد خبر می دهد!

یکی از کانال های غیر رسمی خبری نوشت: دقایقی پیش حکم شهردار جدید یزد از وزارت کشور  به شورا شهر رسید، 
آدرس کوتاه :