شناسه : 37985426


فعال سیاسی استان خواهان بررسی علت عدم پایبندی به قانون از سوی برخی افراد شد.

به گزارش یزد رسا؛ احسان عابدی فعال سیاسی و فرهنگی یزد نوشت: "بازپرس دادسرای عمومی یزد پیش از این طی حکمی محمد جواد عسکری متهم فساد مالی را با قرار نظارت قضایی تا 6ماه از هرگونه فعالیت در شرکت سنگ آهن بافق و دیگر شرکت ها منع کرده، ولی وی همچنان در جلسات هیئت مدیره این شرکت حاضر می‌شود و امضاء می‌کند! دستگاه قضایی یزد برای حفظ حرمت حکم خود هم که شده باید اقدام کند."
 آدرس کوتاه :