شناسه : 28807099
امام جمعه اشکذر:


امام جمعه اشکذر گفت: دشمن تمام امکانات خود را بسیج کرده تا جوانان را از مشارک در انتخابات دلسرد کند.

به گزارش یزدرسا، امام جمعه اشکذر به سه اصل اساسی که همه باید در انتخابات روی آن حساس باشند اشاره کرد و افزود: حضور در کنار صندوق های رای و انداختن رای خود در آن، رعایت اخلاق دینی و اسلامی در تبلیغات انتخاباتی و انتخاب نامزد و کاندیدای اصلح از مهمترین آنها می باشد.

وی با اینکه رای دادن یک رای اساسی است چه عامل باعث بی تفاوتی عده ای نسبت به آن می شود، گفت: درست است که ما از خیلی از کشورهای مدعی در آمار شرکت در انتخابات جلوتر هستیم اما این سنجیدن خود با آنها اشتباه است چرا که این برای ما یک تکلیف شرعی است.

امام جمعه اشکذر جهل و نا آگاهی سبب شده که عده ای این تکلیف شرعی را نادیده بگیرند و نمی داند که رای ندادن او کمک به دشمن است.مقام معظم رهبری در همین راستا فرمودند هرکسی علاقه مند به این نظام جمهوری اسلامی و علاقه مند به این کشور است بیاید و رای بدهد.

وی نارضایتی مردم از عملکرد مسئولان را یکی دیگر از این عوامل دانست و گفت: گاهی یک مسئول جوری عمل می کند که فردی از نظام سرخورده و بدبین می شود و حاضر به رای دادن نمی شود. به تعبیر دیگر این فرد با رای ندادنش به عملکرد آن مسئول عکس العمل نشان می دهد.

امام جمعه اشکذر اذعان کرد: بی اعتماد کردن مردم به نتیجه انتخابات و بی تفاوتی نسبت به سرنوشت کشور، توطئه دشمن است که می گویند رای دادن شما فایده ای ندارد و آنها هرکس را بخواهند خودشان انتخاب می کنند.

وی اظهار کرد: آنهایی که جلودار فتنه 88 بودند و بحث تقلب را مطرح می کردند خودشان امروز معترف اند که  تقلب نشده است. مگر می شود هماهنگی این چنینی بین شورای نگهبان و مسئولین صندوقهای رای و نیروی انتظامی و غیره باشد و تقلب به این بزرگی صورت گیرد؟

امام جمعه اشکذر بیان کرد:  لذا باید مراقب بود دشمن در ایام تمام امکانات خود را بسیج کرده تا جوان علاقه مند به نظام و اسلام و ایران را دلسرد کند تا در کنار صندوقهای رای حاضر نشود.

انتهای پیام/
آدرس کوتاه :