شناسه : 32687999


دومين شب سالگرد شهيدان فتوحي و عليمحمدي برگزار شد.

به گزارش یزدرسا به نقل از اردکان گويا؛ مراسم شهيدان مهدي فتوحي و عليمحمدي در مسجد امام سجاد اردکان با حضور سردار فتح الله جميري برگزار شد.

 
آدرس کوتاه :