شناسه : 32271661


دومین نشست هفتگی سرای نقالی، با هنرمندی مسعود اکرمی و با حضور گردشگران هلندی در خانه مستوفی ابرکوه برگزار شد.

به گزارش یزدرسا، به نقل از سرو ابرکوه، دومین نشست هفتگی سرای نقالی ابرکوه خاستگاه سیاوش، در شب میلاد حضرت ختمی مرتبت(ص) و امام جعفرصادق(ع) با ادامه شاهنامه خوانی و اجرای نقل هفت گردان و رزم رستم و اشكبوس توسط مسعود اکرمی هنرمند نقال ابرکوهی و با حضور گردشگران هلندی در شاه نشینِ خانه مستوفی ابرکوه برگزار شد.

آپولو یکی از این میهمانان، که با شاهنامه فردوسی و آیین های نمایشی باستانی ایرانی آشناست گفت: شاید در ظاهر متوجه بیان هنرمند نشوم، اما شیوه اجرا و بازی هنرمند چنان جذاب، قوی و پرمایه است که حتی برای منِ خارجی زبان جذاب، گیرا و دوست داشتنی است.

گفتنی است سلسله نشست های پرده خوانی, نقالی و شاهنامه خوانی هر هفته در خانه مستوفی ابرکوه برگزار می شود.

انتهای پیام/
آدرس کوتاه :