سرویس عکس سرویس عکس

دیدار فرماندهان نظامی استان یزد با جانبازان دفاع مقدس