شناسه : 32716548
گزارش تصویری؛


صبح امروز مردم یزد با راهپیمایی خود نارضایتی خود از فرصت طلبی آشوب گران را ابراز کردند.
آدرس کوتاه :