شناسه : 37753913


راه اندازی اولین آزمایشگاه سیار تشخیص کرونا با قابلیت تست روزانه ٢٠٠ نفر برای اولین بار توسط سازمان بسیج مستضعفین

دانلود فیلم
آدرس کوتاه :