شناسه : 36759277


دانش آموز پایه ۱۱ رشته عکاسی و فتوگرافیک در نوزدهمین کنگره ملی پرسش مهر رئیس جمهوری ایران رتبه سوم کشوری را کسب کرد.

به گزارش یزدرسا، محمدعلی مقنی زاده دانش آموز پایه ۱۱ رشته عکاسی و فتوگرافیک هنرستان آیت الله حائری شهر یزد در نوزدهمین کنگره ملی پرسش مهر رئیس جمهوری ایران رتبه سوم کشوری را کسب کرد.

همزمان با آغاز سال تحصیلی ۹۸ - ۹۷، رئیس جمهوری پرسش مهر را این گونه در جمع فرهنگیان و دانش آموزان مطرح کرد، «سال گذشته چه مهارت هایی را در مدرسه آموختید و امسال چه انتظاراتی در این زمینه دارید؟ دانش آموزان پاسخ دهند، چه کسی و کدام معلم بیشتر به آن ها در زمینه مهارت آموزی کمک کرد و به نظر آن ها کدام مهارت ها بیشتر برای آینده زندگی آن ها مفید بوده و به کار می آید و مهم است؟»

حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در مسابقات پرسش مهر ۱۹ شرکت کردند.
آدرس کوتاه :