شناسه : 37811798
رئیس بهزیستی بافق:


رئیس بهزیستی بافق در خصوص فیلم منتشر شده در فضای مجازی با عنوان معلول آزاری گفت: بررسی های اولیه معلول آزاری را اثبات نمی کند.

به گزارش یزدرسا؛ محسن خوشگذران افزود: بهزیستی همواره در صدد حمایت از معلولان و مدافع حقوق قانونی آنان از مجاری قانونی بوده است و در این مورد نیز تمام تلاش خود را انجام می دهد.
رئیس بهزیستی بافق افزود: بررسی های اولیه نشان می دهد که این رخداد درگیری بین یک کودک با فرد معلول بوده است که خانواده کودک نیز در صدد جلب رضایت خانواده فرد معلول هستند.
محسن خوشگذران در ادامه ضمن احترام به دغدغه های افرادی که در فضای مجازی این موضوع را دنبال می کنند گفت: اینکه جامعه نسبت به رفتار با یک معلول حساسیت دارد و وقتی معلولی آسیب می بیند واکنش نشان می دهد برای سازمان بهزیستی که در خط مقدم دفاع از حقوق معولان است بسیار ارزشمند است.
وی افزود: این رخداد نیاز به بررسی های کامل تر کارشناسی دارد و نباید بدون داشتن اطلاعات کافی، از عناوین معلول آزاری و امثال آن استفاده شود و بهزیستی  پس از روشن شدن ابعاد مختلف موضوع از طریق رسانه های رسمی به استحضار مردم شریف می رساند.

 
آدرس کوتاه :