شناسه : 37782737


دومین رزمایش بیولوژیک مقابله با ویروس کرونا توسط بسیجیان یزدی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار یزدرسا؛ دومین رزمایش بیولوژیک مقابله با ویروس کرونا توسط بسیجیان یزدی برگزار شد.

براساس این گزارش در این رزمایش بسیجیان پایگاه های مقاومت حوزه دو فتح به همراه فرمانده این حوزه، اقدام به ضد عفونی و گند زدایی محلات محدوده خودکردند.
آدرس کوتاه :