شناسه : 36426371
رئیس ثبت احوال اشکذر عنوان کرد


رئیس اداره ثبت احوال شهرستان اشکذر به آمار سال 97 ثبت شده در این اداره اشاره کرد و افزود: تعداد متولدین شهرستان اشکذر در سال 97 ، 456 نفر بوده است.

به گزارش یزدرسا، رئیس اداره ثبت احوال شهرستان اشکذر در گفتگو با خبرنگار اشکذر خبر به آمار سال ۹۷ ثبت شده در این اداره اشاره کرد و افزود: تعداد متولدین شهرستان اشکذر در سال ۹۷ به ۴۵۶ نفر بوده است.

"محمد جلال عسکری" به فراوانی نام‌های پسر سال۹۷ در شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته نام‌های امیر علی، امیر حسن، حسین، امیر عباس و محمد پنج اسم پرطرفدار پسر در شهرستان اشکذر بوده است.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان اشکذر نامه‌های فاطمه، زینب، رقیه، ریحانه و مائده را به ترتیب جزء پنج اسم پرطرفدار سال ۹۷ در بین دختران اشکذر دانست.

وی آمار ازدواج سال ۹۷ شهرستان را ۱۴۰ فقره عنوان کرد و افزود: سال گذشته نسبت به سال ۹۶ نزدیک به چهار درصد در آمار ازدواج رشد داشته ایم.

عسکری در ادامه به تاریخ ثبت اولین شناسنامه در شهرستان اشکذر اشاره کرد و گفت: اولین شناسنامه ثبت شده در شهرستان اشکذر مربوط به سال ۱۳۰۷ می‌باشد که نام آقای سید محمد خوشنویس به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به ثبت نام کارت ملی هوشمند در شهرستان اشکذر، تعداد واجدین شرایط دریافت این کارت را ۲۷ هزار نفر عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه برای تمام افراد بالای ۱۵ سال، کارت ملی هوشمند باید صادر شود لذا عملاً در آینده نیازی به شناسنامه نخواهد بود.

انتهای پیام/س*

آدرس کوتاه :