شناسه : 35945074
هشدار دادستان یزد به برگزارکنندگان کنسرت حاشیه ساز دریزد:


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، نسبت به عدم رعایت حدود و شئونات قانونی در کنسرت ها و هنجارشکنی در این زمینه هشدار داد.

به گزارش یزدرسا، علی اکبر شمس با اشاره به اجرای یک کنسرت با حضور یکی از خواننده های  کشور، در چند روز اخیر در استان یزد، اظهار داشت: متأسفانه در این کنسرت یکسری از اتقاقات خلاف عرف، شرع و قانون رخداده است و این اتفاقات، مذموم و غیر قابل دفاع  است و عدم برخورد با این قبح شکنی موجب تکرار و تداوم اینگونه رفتار خواهد شد.
این مقام قضایی خطاب به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مبنی بر لزوم برخورد قانونی با مؤسسه فرهنگی و هنری برگزار کننده، ابراز داشت: باید از واگذاری اجرای چنین برنامه هایی به مؤسسه خاطی تا اطلاع ثانوی جلوگیری گردد و به دیگر مؤسسات دخیل در موضوع نیز اخطار کتبی مبنی بر لوزم رعایت مقررات شرعی و قانونی ارسال گردد.
وی توجیه و اخطار به برگزار کنندگان و مشخصاً خوانند گان را خواستار شد و بیان داشت: باید نسبت به الزام رعایت حدود و مقررات، قبل از اجرا توجیه کامل صورت گیرد و بدیهی است در صورت تخلف از اجرای برنامه های آتی آنان در یزد جلوگیری به عمل خواهد آمد.
این مقام قضایی تصریح کرد: کسی با شادی و تفریح مردم مخالف نیست، اما شادی باید در چارچوب قوانین و توجه به شرایط عرفی و فرهنگی جامعه باشد.
دادستان عمومی و انقلاب یزد، افزود: بافت مذهبی و فرهنگی استان دارالعباد یزد، هنجار شکنی و قبح زدایی در مسائل اجتماعی را بر نمی تابد و اینگونه رفتار ها با واکش تند  مردم  متدین و اقشار فرهیخته استان و بالتبع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.
آدرس کوتاه :