سرویس عکس سرویس عکس

رونمایی از طرح مشاور کشاورزی در یزد

رونمایی از طرح مشاور کشاورزی در یزدبه گزارش یزدرسا،  طرح مشاور کشاورزی از طرح های آبادانی کنگره  4000 شهید استان دارالعباده و دارالعلم یزد روز گذشته 7 دی ماه  رونمایی شد.