شناسه : 36269468


همزمان با هفته منابع طبیعی مراسم زنگ سبز درسطح مدارس شهرستان خاتم نواخته شد.

به گزارش یزدرسا، به مناسبت گرامیداشت هفته منابع طبیعی مراسم زنگ سبز درسطح مدارس شهرستان خاتم برگزارشد .

این مراسم به صورت نمادین و با حضور امام جمعه شهر هرات ، معاون فرماندار و تعدادی از مسئولین شهرستان در محل مدرسه  پسرانه شهید محمد منتظرقائم هرات برگزارشد.

 


آدرس کوتاه :