شناسه : 31572860
بخشدار مرکزی بافق:


بخشدار جدید بافق گفت:جاده گزوئیه می‌تواند اثرات مثبتی در حوزه و بخش داشته باشد ولی باید این موضوع کارشناسی شود.

به گزارش یزدرسا به نقل از بافق خبر؛ در حاشیه تودیع و معارفه بخشدار جدید بخش مرکزی بافق داوود پورامینی گفت: برنامه‌هایی برای بخش مرکزی بافق در نظر پیش‌بینی‌شده است و قطعاً تمام برنامه‌ها با مشاورین و کارشناسان زبده سطح کشوری هماهنگ خواهد شد.
وی در ادامه اظهار داشت: هر تصمیمی که قرار است برای بخش مرکزی گرفته شود طبق یک برنامه کارشناسی شده، بلندمدت و در حد توان به مرحله اجرا خواهیم رساند.
پورامینی افزود: در بحث اقتصادی مواردی موردتوجه است؛ شامل ایجاد اشتغالی که می‌تواند مایه پویایی، سرزندگی، جذب و حفظ ساکنین روستا و جلوگیری از مهاجرت آن‌ها باشد.
وی در خصوص ظرفیت روستائیان اظهار داشت: خوشبختانه روستائیان درزمینهٔ اشتغال ازجمله کشاورزی کم آب خواه که توجیه اقتصادی هم دارد مانند پسته و زعفران استعداد خوبی دارند و قطعاً از طریق کارشناسان مربوطه استعدادها شناسایی خواهد شد تا بتوان این ظرفیت‌ها را در دستور کار قرار دهیم.
بخشدار جدید در ادامه، جذب گردشگر در روستاها را جز شاخه‌های اقتصادی عنوان و بیان کرد: با راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی زودبازده و با تکیه‌بر نیروهای خوبی که در روستا وجود دارد و حمایت بخش خصوصی می‎توان ایجاد اشتغال و جذب سرمایه داشته باشیم.
پورامینی خاطرنشان کرد: در بخش عمران، بهسازی و نوسازی روستاها در حدی که جذابیت برای سکونت ایجاد شود و قطعاً در این جریان روح، اصالت و معماری روستا در نظر گرفته خواهد شد.
وی در پایان عنوان کرد: جاده گزوئیه می‌تواند اثرات مثبتی در حوزه و بخش داشته باشد ولی باید این موضوع کارشناسی شود، مدارک، پرونده‌ها، دلایل و مخالفت‌ها موردبررسی قرار بگیرد تا بتوان تصمیمات مناسب در این زمینه اتخاذ کرد.

انتهای پیام/

آدرس کوتاه :