شناسه : 36759043
مدیر مهندسی رودخانه های شرکت آب منطقه ای یزد:


مدیر مهندسی رودخانه های شرکت آب منطقه ای یزد گفت: هرگونه ساخت و ساز در حاشیه رودخانه ها مستلزم دریافت استعلام از شرکت آب منطقه ای یزد است.

به گزارش یزدرسا، مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای یزد با اشاره به این که جاری شدن سیلاب در رودخانه ها نشانه اهمیت رودخانه های شهری است، گفت: هرگونه ساخت و ساز در حاشیه رودخانه ها مستلزم دریافت استعلام از شرکت آب منطقه ای یزد است.

محمدرضا عارف با توجه به این که مفهوم بارندگی های نسبتا خوب سال جاری برون رفت از خشکسالی نیست، گفت : بررسی بارندگی ها در سال های گذشته نشان می دهد حتی اگر یک دوره خشکسالی داشته باشیم اثرات خشکسالی حداقل سه سال پس از آن هم دیده می شود.

وی گفت : علی رغم توزیع نامناسب بارش ها در استان یزد ، بارندگی ها در اوایل فروردین ماه باعث جاری شدن سیل شد به گونه ای که حجم سیلاب رودخانه ده بالا در اثر بارش ۱۳۵ میلی متری حدود ۳.۴ دهم مترمکعب گزارش شده است .

مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای یزد گفت: بررسی رودخانه ها به اندازه ای جدی و مهم است که باید تا سال ۱۴۰۰ مطالعه موردی و سراسری رودخانه ها به پایان رسد .

عارف ، لایروبی و پاکسازی رودخانه ها و ایجاد دیواره ساحلی را از دیگر اقدامات در دستور کار دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل یزد عنوان کرد و گفت: بحث رودخانه ها بسیار مهم و از حساسیت بالایی برخوردار است بنابراین نیاز است تعاملات میان دستگاه های مختلف برقرار شود تا این اقدامات به بهترین شکل خود انجام شود.

وی هرگونه ساخت و ساز در حاشیه رودخانه ها را مستلزم دریافت استعلام از شرکت آب منطقه ای یزد دانست و گفت : این موضوع در سال های مختلف دائما مورد تاکید قرار گرفته است و اکنون نیز برانجام آن تاکید داریم.

انتهای پیام/س*
آدرس کوتاه :