شناسه : 39090025

سجادی پور به عنوان مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی منصوب شد


در حکمی از سوی کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، سید جمال سجادی پور به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی منصوب شد.

به گزارش یزدرسا؛ در بخشی از این حکم آمده است: به استناد صورتجلسه مورخ ۹۸/۱۱/۴ مجمع عمومی به طور فوق العاده شرکت شهرک های کشاورزی به موجب این حکم برای مدت دو سال به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی منصوب می شوید.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.