سرویس عکس سرویس عکس

سخنرانی رئیس جمهور در جمع مردم دارالعباده یزد