شناسه : 36565211


شب قدر از شب‌های مقدس و ارزشمندی است که در قرآن به آن اشاره شده که در تمام سال، شبی به فضیلت آن وجود ندارد و عبادت در شب قدر برتر از عبادت هزار ماه است.

به گزارش یزدرسا به نقل از صبح بافق؛ رمضان هنگامه دعا و نیایش و شب های قدر فرصتی مهم برای جلا دادن دل از بدی ها و گناهان محسوب می شود. در ارتباط با فضیلت شب قدر مهم ترین دلیل، نزول سوره «قدر» در قرآن کریم است که به ارزش و عظمت این شب ها اشاره دارد.

شب قدر، فرصتی مناسب برای توبه و استغفار است، در شب های قدر درب های توبه و استغفار باز است و خداوند بندگان خود را مورد اکرام ویژه قرار می دهد.

عکس: مصطفی ناظمی
آدرس کوتاه :