شناسه : 35823210


جانشین ایست و بازرسی مهریز سروان ایرج صفاری در طرح کنترل و مبارزه با قاچاقچیان انسان بامداد یوم جاری به شهادت رسید

به گزارش یزدرسا، بامداد یوم جاری جانشین ایست و بازرسی مهریز سروان  ایرج صفاری در طرح کنترل و مبارزه با قاچاقچیان انسان مظلومانه به شهادت رسید.

شهید مدافع وطن ایرج صفاری از پرسنل نیروی انتظامی استان یزد و جانشین ایست و بازرسی مهریز بود که دارای سوابق درخشانی در پرونده خدمتی خود می باشد.

اطلاعات تکمیلی متعاقبأ اعلام می گردد.

 

منبع: پایگاه شهدای ناجا
آدرس کوتاه :