شناسه : 36445271


شنیده شده داور نظری اردبیلی، شهردار منتخب حلقه سفید برای شهر جهانی یزد، نیروی شرکتی و قراردادی بوده است.

به گزارش یزدرسا، کانال توفان یزد نوشت: شنیده شده داور نظری اردبیلی، شهردار منتخب حلقه سفید برای شهر جهانی یزد، نیروی شرکتی و قراردادی بوده و نیروی رسمی شهرداری تهران نبوده، و عده ای فعلاً درصدد تهیه و جور کردن سابقه برای وی می باشند.

به راستی مهندس غلامعلی سفید که سابقه چندین ساله استانداری یزد را هم در کارنامه خود دارد، قبل از انتخاب نظری اردبیلی به عنوان شهردار یزد، در رابطه با اینگونه مسائل ساده هم تحقیقی کرده بوده است؟

داور نظری اردبیلی متولد 1355 در اردبیل و فارغ تحصیل مهندسی از دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه تهران در گرایش برنامه‌ریزی استراتژیک است.


نظری اردبیلی از اعضای اصلی دفتر تحکیم وحدت بوده و در دهه هفتاد و هشتاد از اعضای تاثیر گذار بوده است و در سال 1381 در تحصن اعضای شورای مرکزی در اعتراض به قوه قضاییه  حضور داشته است.

تقریبا تنها و مهترین سمت اجرایی ایشان قائم مقام معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران می باشد.

انتهای پیام/س*
آدرس کوتاه :