شناسه : 9757264
به علت عدم اجرای بند 55قانون بودجه سال 92 صورت گرفت


نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی به دیوان محاسبات کشور به علت عدم اجرای بند 55 قانون بودجه سال 92 توسط دو شرکت معدنی سنگ آهن در استان یزد شکایت کرد.

به گزارش خبرنگار یزد رسا، محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی به دیوان محاسبات کشور به علت عدم اجرای بند 55 قانون بودجه سال 92 توسط دو شرکت معدنی سنگ آهن در استان یزد شکایت کرد.

با توجه به عدم پایندی قانون توسط دو شزکت بزرگ سنگ آهن ، بند 55 قانون بودجه سال 92 کامل اجرا نشد و از جمله موارد تخلف این دو شزکت نپرداختن حق انتفاع پروانه بهره برداری توسط برخی شرکت ها با زیر پا گذاردن قانون در واقع حقوق مردم استان و دولت را پیمال کرده اند.

در پی شکایت نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس یه دیوان محاسبات کشور، آن دیوان با فراخوان مدیران عامل شرکت های مذکور، آن ها را ملزم به پرداخت و تاکید بر اجرای کامل قانون کرد.
همچنین در این رابطه جوکار با طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه علت عدم پیگیری وصول عوارض حق انتفاع بند 55 قانون انجام که توسط هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون صنایع و معادن جهت رسیدگی ارسال شده است.

امید آن داریم در آینده نزدیک مدیران مربوطه تمکین کرده، حقوق مردم استان یزد را بطور کامل پرداخت کند.


در این زمینه لازم به یادآوری است که شرکت های معدنی بزرگ می بایست با ایجاد صنایع جوار معدنی به گونه ای عمل کنند تا ضمن ایجاد شغل، ارزش افزوده محصولات را افزایش دهند.


یکی از دلایل عدم توجه به قانون ، به کارگیری نیروهای غیر بومی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت های مذکور می باشد که هیچگونه انگیزه ای برای پرداخت حقوق مربوط یه استان را ندارند و بدنبال ارتقاع سهامداران می باشند.

انتهای پیام/ع
آدرس کوتاه :