سرویس عکس سرویس عکس

شکوفه‌های بهاری تفت در دل زمستان

شکوفه‌های بهاری تفت در دل زمستانبه گزارش یزدرسا، شهر تفت به عنوان یکی از باغشهرهای ایران معروف است و هر ساله در استانه فصل بهار با رویش شکوفه درختان جلوه خاصی از زیبایی هایش را به نمایش می گذارد.

امسال شکوفه های بهاری یک ماه زودتر از بهار به این دیار سرزده اند.