شناسه : 31399360
گزارش تصویری


نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان بهاباد با برگزاری صبحگاه مشترک هفته نیروی انتظامی را گرامی داشتد.

یزدرسا به نقل از بهاباد نیوز؛  


آدرس کوتاه :