شناسه : 38236375
رئیس منابع طبیعی مهریز عنوان کرد

صدور سند برای مالک دره لابید مهریز


باقری گفت: در حال حاضر ادعای مالکیت بخشی از دره لابید مهریز درست بوده و براساس مستندات موجود 6.5 هکتار از این دره متعلق به یکی از اهالی است.

سید علی باقری در گفتگو با خبرنگار یزدرسا؛ با بیان اینکه در حال حاضر ادعای مالکیت بخشی از دره لابید مهریز درست است گفت:  براساس مستندات موجود 6.5 هکتار از این دره متعلق به یکی از اهالی است که بابت 4.5 هکتار آن سند مالکیت وجود دارد و 2 هکتارما بقی نیز با آگهی ملی  و تشکیل پرونده در کمیسیون ماده 56  توسط فرد مذبور در سالیان گذشته، مستثنیات از اراضی ملی شناخته شده و برای آن رای صادر شده است.

رئیس منابع طبیعی مهریز افزود: کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی تنها مرجع رسمی برای تشخیص ملی بودن اراضی است که فرماندار،دادستان و رئیس منابع طبیعی از اعضای این کمیسیون هستند.

وی تصریح کرد: البته موضوع با ورود بازرسی در دست پیگیری بوده و امیدواریم بتوانیم این 2 هکتار را به عنوان اراضی ملی بازپس گیریم.

انتهای پیام/ح
آدرس کوتاه :