شناسه : 37258131


دادستان عمومی و انقلاب یزد با اشاره به ایجاد بی‌نظمی توسط تعدادی از ساکنان غیربومی در یزد، گفت: این اقدام باعث دیررسیدن سرویس مدارس وسردرگمی برخی دانش‌آموزان شد و نارضایتی جدی مردم را به همراه داشت.

به گزارش یزدرسا، دادستان عمومی وانقلاب اسلامی یزد درخصوص برخی از بی‌نظمی‌های امروز در سطح شهر اظهار داشت: متأسفانه برخی عمدتا غیربومی با ایجاد ترافیک باعث بی‌نظمی درشهر شدند.

محمدرضا حدادزاده افزود: این اقدام باعث دیررسیدن سرویس مدارس وسردرگمی برخی دانش‌آموزان شد و نارضایتی جدی مردم را به همراه داشت.

وی اظهار داشت: در این زمینه چند نفر محرک واخلالگر نیز بازداشت شدند.

دادستان عمومی وانقلاب اسلامی یزد از مردم خواست مراقب باشند تا با برخی تحریکات عناصر محرک در فضای مجازی در تجمعات غیر قانونی شرکت نکنند ومتعاقبا دچار مشکل نگردند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما
آدرس کوتاه :