شناسه : 37763467
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر یزد:


رئیس کمیسیون عمران شورای شهر یزد گفت: برگشت نخوردن چک ها در اختیار شهرداری یزد نیست.

محسن عباسی هرفته در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، با اشاره به اینکه در شرایط کنونی که بیماری کرونا در یزد شیوع یافته، شهرداری در دریافت هزینه ها و جریمه همکاری مطلوب را با شهروندان خواهد داشت گفت: شهرداری یزد تا آخر خردادماه به شهروندان به مردم برای پرداخت جریمه ها مهلت داده است.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر یزد با بیان اینکه شهرداری یزد در خصوص چک های ارائه شده به این مجموعه تابع سیاست های بانک مرکزی است اضافه کرد: شهرداری یزد چک های ارائه شده را در بانک به حساب خوابانده که وصول آنها، تابع سیاست های بانک مرکزی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شورای شهر یزد با توجه به شیوع بیماری کرونا و مشکلاتی که برای مردم به وجود آمده، مصوبه مهلت دادن به شهروندان را به تصویب رسانده است.

 
آدرس کوتاه :