شناسه : 36975079
امام‌جمعه اردكان:


امام‌جمعه اردكان گفت: اگر مذاكره و گفتگو نتیجه‌اش ضعف و زبوني ملت را برساند خيانت در حق ملت است و خلاف راهي است كه امام حسين (ع) با قيام خود به ما نشان دادند.

حجت‌الاسلام اسماعیل شاکر در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، با تأکید بر این‌که در حادثه عاشورا و شخصيت قهرمان‌های آن ذره‌ای زبوني و ذلت را نمی‌توان جستجو كرد اظهار داشت: يكي از درس‌هاي ماندگار عاشورا كه مورد تأیید همه انديشمندان دنيا است؛ درس عزت و ايستادگي در برابر ظلم و زور است و اگر كسي تحليل و تفسيري ارائه دهد كه در آن ذلت و زبوني مشاهده شود مطمئناً اين تحليل اشتباه و خطا است.
 
وي تصريح كرد: در طول تاريخ دانشمندان زيادي در خصوص حادثه عاشورا و امام حسين (ع) تحقيقات زيادي را انجام دادند و کتاب‌های زيادي نوشته‌شده است اما در هيچ كجا نيامده است كه امام و شهداي كربلا در برابر دشمن رفتاري داشته‌اند كه حالت ضعف، ذلت و عجز داشته است.
 
امام‌جمعه اردكان بابیان این‌که شرايط امروز كشور شبيه به دوران صدر اسلام و قیام اهل‌بیت است اظهار كرد: اهل‌بیت تأکید داشتند كه حوادث تاريخي تكرار می‌شوند و امام حسين نيز فرمودند مثل من با مثل يزيد بيعت نمی‌کند به عبارتي در هر زمان افرادي هستند  حسيني و افرادي يزيدي كه قرار نيست باهم بيعت كنند.
 
شاكر ادامه داد: در زمان حال نيز مي‌بينيم كه يزيديان زمان، زورگويان، ظالمان و استكبار جهاني كه در رأس آن آمريكا قرار دارد است كه فشار می‌آورند  و می‌خواهند بر سر عزت ما معامله كنند اما هر عاقلي می‌داند كه حفظ عزت هزينه دارد؛ همان‌گونه كه امام حسين (ع) نيز براي آن هزينه زيادي پرداخت كردند.
 
وي عنوان كرد: آمده است كه در مسير به امام حسين (ع) پيشنهاد بيعت داده‌شده است اما ايشان پاسخ می‌دهند كه به خدا سوگند اگر در هيچ جاي دنيا مرا پناه ندهند و همه عمر مجبور باشم در بیابان‌ها سرگردان باشم بازهم بيعت نمی‌کنم.
 
شاكر تصريح كرد: با توجه به اين سخن امام اگر همه كشورها ايران را تحريم كنند اما ما يك حرف حق‌داریم و آن است كه می‌خواهیم عزت و استقلال كشور حفظ شود و ازاین‌رو زير بار طاغوت نمی‌رویم و این‌یک حق فطري بشري است و انسان مؤمن و مسلمان بايد درهرحال عزتش را حفظ كند و براي حفظ ان بايد هزينه بدهد.
 
وي با اشاره به وضعيت ارتباط و تعامل ايران با ساير كشورها عنوان كرد: بايد استقلال كشور حفظ شود و ازاین‌رو در برابر طاغوتي مانند آمريكا كه در همه‌جا ظلم و فساد می‌کند و جنایت‌ها و کشتار زيادي را انجام می‌دهد و شريك جنایت‌هاي زيادي بوده است بايد ايستاد و استقلال كشور را به‌طور كامل در همه عرصه‌های سياسي، اقتصادي و فرهنگي حفظ كرد.
 
امام‌جمعه اردكان بابیان این‌که مضامین اشعار عاشورا و عزاداری‌ها نيز بر حفظ عزت تأکید می‌کند تصريح كرد: مردمي كه سیاه‌پوش امام حسين (ع) هستند و در منبرها اين معارف را می‌شوند و در عزاداری‌هاي خود بر حفظ عزت تأکید می‌کنند با رفتار و زبان حال خود به مسئولين و دولتمردان منتقل می‌کنند كه اظهار ضعف و زبوني نكنند و عزت و استقلال كشور را حفظ كنند.
 
شاكر بابیان این‌که امضاي توافق و قراردادهايي كه ضعف و زبوني و ذلت را برساند درشان ملت ايران نیست ادامه داد: خود مردم نيز می‌دانند كه بخش زيادي از مشكلات موجود كشور ناشي از تحریم‌ها نيست بلكه به مديريت و مسائل داخلي كشور بازمی‌گردد و ربطي به خارج از كشور ندارد.
 
وي تأکید كرد: بايد بدانيم درسي كه از حادثه عاشورا و امام حسين (ع) مي‌گيريم درس عزت است و درس زبوني و ذلت نيست و اگر مذاكره و گفتگو نتیجه‌اش ضعف و زبوني ملت را برساند خيانت در حق ملت است و خلاف راهي است كه امام حسين (ع) با قيام خود به ما نشان دادند.
 
شاكر بابیان این‌که عزت مسلمانان بايد حفظ شود كه خدا و امام حسين (ع) به آن راضي هستند و ملت ايران اين موضوع را چهل سال است كه فرياد مي‌زنند عنوان كرد: عده قليلي در داخل كشور تبليغ می‌کنند كه مشكلات ناشي از تحریم‌ها بسيار فشار آورده و تنها راه‌حل اين مشكلات مذاكره است و آن‌هم مذاكره بر سر مسائل اساسي كشور مانند امنيت، قدرت نظامي و موشكي كه خطوط قرمز كشور است.
 
وي اظهار داشت: هيچ عاقلي مذاكره بر سر امنيت كشور را نمی‌پذیرد و اميدواريم دولتمردان نيز عزت كشور را حفظ كنند و حتي فكر مذاكره بر سر اين مسائل را هم نكنند.
 
انتهاي پيام/قآدرس کوتاه :