شناسه : 37812311
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد:


عباسعلی دانافر پیرامون عودت شهریه مدارس غیر انتفاعی گفت: معلمان مدارس غیردولتی نیز مانند معلمان مدارس دولتی در این مدت از طریق فضای مجازی تدریس کردند بنابراین عودت شهریه امکان پذیر نیست.

عباسعلی دانافر در گفتگو با خبرنگار یزدرسا؛ پیرامون عودت شهریه مدارس غیر انتفاعی گفت: تا به امروز در این زمینه  منتظر دستورالعمل ابلاغیه تهران بودیم که با جلسه ویدیو کنفرانسی که با معاون وزیر جناب زینی وند داشتیم مقرر شد در این زمینه شورای نظارت بر مدارس غیر دولتی تشکیل و در این خصوص تصمیم گیری شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد افزود: البته انچه مسلم است معلمان مدارس غیردولتی نیز مانند معلمان مدارس دولتی در این مدت بیکار نبوده و از طریق فضای مجازی تدریس کردند بنابراین عودت شهریه امکان پذیر نیست چرا که مدارس غیردولتی باید حقوق معلمان را پرداخت کنند اما در مجموع تصمیم نهایی و قانونی در این زمینه در شورای نظارت گرفته خواهد شد.

دانافر تصریح کرد: البته باید شهریه برخی برنامه های فوق العاده که توسط مدرسه اجرایی نشده به والدین عودت داده شود.

این مقام مسئول در خصوص عودت شهریه سرویس مدارس هم گفت: در این زمینه نیز با قول مساعد معاونت محترم عمرانی استاندار جلسه کمیسیون ماده 18 با حضور 20 دستگاه متولی برگزار و تصمیم گیری خواهد شد.

متولی نظام آموزشی استان یزد ادامه داد: با توجه به اینکه سرویس مدارس به مانند شبکه حمل و نقل عمومی شهری تعطیل بودند قاعدتا باید شهریه ها عودت شوند اما تصمیم نهائی و قانونی در این خصوص نیز توسط کمیسیون ماده 18 گرفته خواهد شد تا هم منافع مردم و والدین وهم منافع رانندگان سرویس مدارس تامین شود.

انتهای پیام/ح
آدرس کوتاه :